Zoek
Sluit dit zoekvak.

Skills for the future: Building bridges to new opportunities

Skills Summit 2024

BUILDING BRIDGES TO NEW OPPORTUNITIES​

België

Video afspelen

België en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben op 21 en 22 februari 2024 de 5e editie van de Skills Summit in Brussel georganiseerd. Dit tweedaagse evenement bracht ministers en hoge ambtenaren samen uit 38 lidstaten van de OESO en een aantal niet-lidstaten om van elkaar te leren en de discussie rond ‘Skills for the future – Building bridges to new opportunities’ te openen.


Skills for the future:
Building bridges to new opportunities

Technologische, socio-economische en ecologische veranderingen volgen elkaar in sneltempo op. Om de kansen die deze veranderingen bieden maximaal te benutten en een betere toekomst te bouwen, is het essentieel dat landen zich strategisch positioneren en hun vaardighedensystemen versterken. Hierbij is samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen, opleidingsaanbieders, werkgevers en sectoren cruciaal.

Twee dagen,
drie thema's

In het licht van wereldwijde megatrends kunnen en moeten landen actief hun toekomst vormgeven. Een heldere visie op strategisch belangrijke vaardigheden en hoe deze bijdragen aan toekomstige ambities is noodzakelijk. Het bouwen van bruggen tussen overheden onderling, en ook tussen overheden en belanghebbenden, zal essentieel zijn voor het ontwikkelen van zo’n visie.

Levenslang leren is essentieel om ervoor te zorgen dat mensen de nodige vaardigheden van de toekomst ontwikkelen, en dat ze die kunnen aanpassen aan snel veranderende jobs en een meer diverse loopbaan. Landen moeten leertrajecten kunnen bieden die zowel jongeren als volwassenen ondersteunen bij deze transities. Het bouwen van bruggen tussen onderwijs en werk, en tussen overheden en sociale partners, zal essentieel zijn om ervoor te zorgen dat iedereen de vaardigheden kan ontwikkelen die op de arbeidsmarkt gevraagd worden.

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan gedijen in een snel veranderende wereld, moeten landen inclusieve vaardigheidssystemen ontwikkelen. Deze moeten mensen ondersteunen die het meest kwetsbaar zijn voor veranderingen in de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan jongeren met een kansarme achtergrond of werkzoekenden en werknemers in banen die dreigen te verdwijnen. Bruggen bouwen tussen regeringen en de actoren die het meest direct met hen samenwerken, zal essentieel zijn om deze doelgroepen te bereiken en hen de nodige ondersteuning te bieden.

“It’s stating the obvious that skills play an essential role in building strong, fair and sustainable economies and societies”.

Mathias Cormann, OECD Secretary-General