Zoek
Sluit dit zoekvak.

Skills for the future: Building bridges to new opportunities

Skills Summit 2024

De Skills Summit brengt om de twee jaar ministers en hoge ambtenaren samen die bevoegd zijn voor het leer- en competentiebeleid. Het gastland van deze bijeenkomst is telkens een andere lidstaat van de OESO, in samenwerking met de OESO. Elke editie richt zich op een ander aspect van vaardigheden, vaak verbonden aan actuele maatschappelijke uitdagingen op vlak van vaardigheden.

Skills for the future:
Building bridges to new opportunities

Het thema van de Skills Summit 2024 is ‘Skills for the future: building bridges to new opportunities’. Technologische, socio-economische en ecologische veranderingen volgen elkaar in sneltempo op. Om de kansen die deze veranderingen bieden maximaal te benutten en een betere toekomst te bouwen, is het essentieel dat landen zich strategisch positioneren en hun vaardighedensystemen versterken. Hierbij is samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen, opleidingsaanbieders, werkgevers en sectoren cruciaal.

Twee dagen,
drie thema's

In het licht van wereldwijde megatrends kunnen en moeten landen actief hun toekomst vormgeven. Een heldere visie op strategisch belangrijke vaardigheden en hoe deze bijdragen aan toekomstige ambities is noodzakelijk. Het bouwen van bruggen tussen overheden onderling, en ook tussen overheden en belanghebbenden, zal essentieel zijn voor het ontwikkelen van zo’n visie.

Levenslang leren is essentieel om ervoor te zorgen dat mensen de nodige vaardigheden van de toekomst ontwikkelen, en dat ze die kunnen aanpassen aan snel veranderende jobs en een meer diverse loopbaan. Landen moeten leertrajecten kunnen bieden die zowel jongeren als volwassenen ondersteunen bij deze transities. Het bouwen van bruggen tussen onderwijs en werk, en tussen overheden en sociale partners, zal essentieel zijn om ervoor te zorgen dat iedereen de vaardigheden kan ontwikkelen die op de arbeidsmarkt gevraagd worden.

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan gedijen in een snel veranderende wereld, moeten landen inclusieve vaardigheidssystemen ontwikkelen. Deze moeten mensen ondersteunen die het meest kwetsbaar zijn voor veranderingen in de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan jongeren met een kansarme achtergrond of werkzoekenden en werknemers in banen die dreigen te verdwijnen. Bruggen bouwen tussen regeringen en de actoren die het meest direct met hen samenwerken, zal essentieel zijn om deze doelgroepen te bereiken en hen de nodige ondersteuning te bieden.

Aftermovie

Video afspelen

Opening Video

Chatham House Rule

Om openhartige en open uitwisseling te bevorderen, worden de gesprekken gehouden volgens de Chatham House Rule. Dit betekent dat deelnemers vrijuit kunnen spreken zonder dat hun opmerkingen aan specifieke landen of sprekers worden toegeschreven. Het doel is om uitdagende vragen te stellen, concrete beleidsvoorbeelden te bieden vanuit verschillende landen en de nieuwste analyse van de OESO over vaardigheden te delen.

Inspire

Het doel van de Skills Summit 2024 is om alle deelnemers te inspireren en hen aan te moedigen discussies te openen rond de drie hoofdthema’s en bijhorende uitdagingen. Bovendien biedt de bijeenkomst de gelegenheid om goede praktijken te delen, waarbij de voorbeeldpraktijken van het gastland een belangrijke rol spelen. De OESO zal een ‘Issues for discussion paper’ voorbereiden om discussie te stimuleren.