Zoek
Sluit dit zoekvak.

Skills for the future: Building bridges to new opportunities

Agenda

De Skills Summit 2024 is een tweedaagse fysieke en exclusieve ministeriële bijeenkomst met informele recepties, interactieve discussies, keynote speeches, plaatsbezoeken, goede praktijken en bilaterale ontmoetingen.

Woensdag 21 februari 2024

09:00 - 10:00

Delegaties ontvangen hun badge en alle relevante informatie over het event.

Deelnemers kunnen voor het officiële welkom verschillende stands bezoeken met goede praktijken uit België, variërend van innovatieve nieuwe startups tot trainingscentra en goede praktijken uit de publieke sector.

10:00 – 11:00

Het officiële welkom betekent de officiële start van de Skills Summit 2024. Dit deel van de top is toegankelijk voor een breder publiek en zal live gestreamd worden door België.

 • Openingsspeeches door:
  • Alexander De Croo, Premier van België
  • Mathias Cormann, Secretaris-Generaal van de OESO
  • Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
  • Christie Morreale, Vice-president van de Waalse Regering en Minister van Tewerkstelling, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten
    
 • Keynote speeches over het thema van de Skills Summit 2024
  • Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten
  • Mariana Mazzucato, Hoogleraar Economics of Innovation & Public Value aan University College London (vooraf opgenomen)

11:00 – 11:30

De persconferentie gaat door met Alexander De Croo (Premier van België), Mathias Cormann, (Secretaris-Generaal van de OESO) en Belgische ministers.

11:00 – 12:00

De bilaterale ontmoetingen worden georganiseerd door de delegaties (via info@skillssummitbelgium.be). De OESO zal voor de start van de summit een volledig overzicht delen van de deelnemende ministers en delegaties, en er kunnen zalen geboekt worden in het Paleis der Academiën.

Deelnemers kunnen opnieuw de verschillende stands met goede praktijken uit België bezoeken.

12:00 – 13:00

Deelnemers zijn ook tijdens de walking lunch welkom om de stands met goede praktijken te bezoeken.

13:00 – 17:00

Deelnemers kunnen zich via het registratieformulier inschrijven voor een van de drie side events op verschillende locaties. Hier kunnen ze goede voorbeelden ontdekken rond de drie hoofdthema’s van de summit die op dag 2 van de top worden besproken. Het vervoer wordt verzorgd.

 • Partnerschappen voor de twin transitie: Deelnemers kunnen een bezoek brengen aan het Green Energy Park in Zellik. De Vlaamse overheid bespreekt de competentieprognoses en toont hoe dit beleid in de praktijk wordt gebracht. Het bezoek draait om groene energie en dronetechnologie en benadrukt het belang van partnerschappen tussen universiteiten, industrie, bedrijven en scholen. Deelnemers zullen ook het smart village lab bezoeken en kennismaken met dronetechnologie en -gebruik door Noordzee Drones en Buildwise. Daarnaast krijgen ze ook de kans om het nieuwe state of the art green data center te bezoeken en bij te leren over de technologieën en duurzaamheid van het gebouw.
  • Georganiseerd door het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie
  • Gehost door Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw)
  • Gekoppeld aan het thema van de Skills Summit ‘Een visie ontwikkelen over de toekomstige vaardigheidsbehoeften’. 
    
 • Opleidingen voor en door de sector: Deelnemers kunnen Aptaskil bezoeken, een opleidingscentrum voor productieberoepen in de chemische, farmaceutische en biotechnologische industrie. Het is opgericht door lokale bedrijven in de sector en is uitgegroeid tot een toonaangevende opleidingsaanbieder op meerdere locaties in heel Wallonië, waar jaarlijks meer dan 3000 studenten arbeidsmarktgerichte training krijgen, variërend van korte cursussen voor werknemers tot training voor werkzoekenden. Tijdens het bezoek wordt het werk van Aptaskil besproken en zullen deelnemers een rondleiding krijgen.
  • Georganiseerd door de Waalse regering
  • Gehost door Willy Borsus (Viceminister-president en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het ‘IFAPME’ en de kenniscentra) en Christie Morreale (Vice-president van de Waalse Regering en Minister van Tewerkstelling, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten)
  • Gekoppeld aan het thema ‘Leer- en loopbaantrajecten creëren die leiden tot nieuwe kansen’  
     
 • Hoe kunnen we het talent van onze jongeren maximaal naar voren brengen?: Deelnemers zullen MolenGeek en Art2Work bezoeken. Beide zijn toonaangevende initiatieven die training bieden aan NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training). Molengeek richt zich op de technologiesector en biedt langdurige en kortetermijntrainingsprogramma’s aan over verschillende onderwerpen. Art2Work is een onderzoeks- en sociaal innovatielaboratorium dat jongeren ondersteunt bij hun persoonlijke ontwikkeling en bij het opbouwen van een professioneel project.
  • Georganiseerd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Gehost door Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn
  • Gekoppeld aan het thema van de Skills Summit Iedereen in staat stellen de vaardigheden voor nieuwe kansen te ontwikkelen

17:00 – 19:00

19:00 – 23:00

Het diner is alleen voor ministers/hoofden van delegaties. Zij zullen een aparte uitnodiging ontvangen. Het diner gaat door in het Academiënpaleis en wordt gehost door België.

 • Chef Seppe Nobels en zijn souschefs van de Instroom Academy presenteren een fusion kitchen 2.0 met een unieke basis. De souschefs, vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers van over de hele wereld, worden binnen Instroom Academy opgeleid tot koks onder leiding van Seppe Nobels. De souschefs presenteren unieke gerechten uit alle werelddelen en geven er onder de leiding van Seppe een eigen twist aan met lokale producten. Het is de ultieme stap in de duurzame en sociale gastronomie die Seppe nastreeft.  
 • Keynote speech door Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Donderdag 22 februari 2024

09:00 – 10:00

Tijdens de openingszitting verwelkomt de moderator de deelnemers, en sprekers die de drie thema’s van de Skills Summit 2024 zullen introduceren en de discussies op gang moeten brengen. De plenaire opening is een besloten evenement, alleen toegankelijk voor geregistreerde delegaties.

 • Inleiding door:
  • Willy Borsus, Viceminister-president en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het ‘IFAPME’ en de kenniscentra
  • Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 
 • Keynote speech door Mathias Cormann, Secretaris-Generaal van de OESO 
 • Keynote speeches om de discussies op gang te brengen:
  • Mia Seppo, Assistent Directeur-Generaal van de cluster ‘Jobs en sociale bescherming’, International Labour Organization (ILO)
  • Shravan Goli, Chief Operating Officer van Coursera
  • Mona Laroussi, Directeur IFEF (Institute of the Francophonie for Education and TVET) en professor aan de Universiteit van Tunis Carthage en de Universiteit van Lille (Frankrijk)

10:00 – 10:15

Hoofden van delegaties krijgen de kans om formele opmerkingen te maken. 

10:15 – 11:00

Hoofden van delegaties krijgen de kans om formele opmerkingen te maken. 

11:00 – 12:30

In deze eerste interactieve sessie is ‘Een visie ontwikkelen over de toekomstige vaardigheidsbehoeften’ het onderwerp van discussie. In het licht van wereldwijde megatrends kunnen en moeten landen actief hun toekomst vormgeven. Een heldere visie op strategisch belangrijke vaardigheden en hoe deze bijdragen aan toekomstige ambities is noodzakelijk. Het bouwen van bruggen tussen overheden onderling, en ook tussen overheden en belanghebbenden, zal essentieel zijn voor het ontwikkelen van zo’n visie.

Openingspresentaties door:

 • Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
 • Yoshiki Takeuchi, Vice-secretaris-generaal van de OESO  
   

Hierna volgt een plenaire discussie tussen deelnemers, die gefaciliteerd wordt door de moderator. De discussies worden geleid aan de hand van volgende vragen:

 • Wat is de strategische visie van uw land voor de toekomst en hoe is deze visie gekoppeld aan het competentiebeleid van uw land?
 • Welke specifieke vaardigheden beschouwt uw land als belangrijk om optimaal te profiteren van de groene en digitale/AI-transities (bijvoorbeeld STE(A)M-vaardigheden, geavanceerde digitale vaardigheden, enz.)?
 • Hoe werken uw regering en belanghebbenden samen om de visie te ontwikkelen en strategische vaardigheidsbehoeften te identificeren?

12:30 – 13:45

13:45 – 15:15

In deze tweede interactieve sessie is ‘Leer- en loopbaantrajecten creëren die leiden tot nieuwe kansen’ het onderwerp van discussie. Levenslang leren is essentieel om ervoor te zorgen dat mensen de nodige vaardigheden van de toekomst ontwikkelen, en dat ze die kunnen aanpassen aan snel veranderende jobs en een meer diverse loopbaan. Landen moeten leertrajecten kunnen bieden die zowel jongeren als volwassenen ondersteunen bij deze transities. Het bouwen van bruggen tussen onderwijs en werk, en tussen overheden en sociale partners, zal essentieel zijn om ervoor te zorgen dat iedereen de vaardigheden kan ontwikkelen die op de arbeidsmarkt gevraagd worden.

Openingspresentaties door:

 • Christie Morreale, Vice-president van de Waalse Regering en Minister van Tewerkstelling, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten
 • Stefano Scarpetta, OESO-directeur Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Zaken 
 •  

Hierna volgt een plenaire discussie tussen deelnemers, die gefaciliteerd wordt door de moderator. De discussies worden geleid aan de hand van volgende vragen:

 • Hoe bereidt uw land jongeren voor op toekomstige economieën en samenlevingen (bijvoorbeeld aanpassing van het curriculum, het leggen van een basis voor levenslang leren, het verstrekken van loopbaanbegeleiding, enz.)?
 • Welke ondersteuningsmaatregelen en prikkels zijn er om volwassenen aan te moedigen hun vaardigheden en loopbaan aan te passen aan nieuwe toekomstige kansen en veranderende vaardigheidsbehoeften?
 • Hoe werken de overheid en belanghebbenden samen om ervoor te zorgen dat leertrajecten en -kansen in lijn liggen met toekomstige opportuniteiten en veranderende vaardigheidsbehoeften?

15:15 – 15:30

15:30 – 17:00

deze derde interactieve sessie is ‘Iedereen in staat stellen de vaardigheden voor nieuwe kansen te ontwikkelen’ het onderwerp van discussie. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan gedijen in een snel veranderende wereld, moeten landen inclusieve vaardigheidssystemen ontwikkelen. Deze moeten mensen ondersteunen die het meest kwetsbaar zijn voor veranderingen in de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan jongeren met een kansarme achtergrond of werkzoekenden en werknemers in banen die dreigen te verdwijnen. Bruggen bouwen tussen regeringen en de actoren die het meest direct met hen samenwerken, zal essentieel zijn om deze doelgroepen te bereiken en hen de nodige ondersteuning te bieden.

Openingspresentaties door:

 • Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn
 • Etienne Gilliard, Directeur-generaal, Algemene Administratie Onderwijs, Algemene Directie Hoger Onderwijs, Levenslang leren en Wetenschappelijk Onderzoek, Federatie Wallonië-Brussel
 • Caroline Désir, Minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschapsregering
 • Andreas Schleicher, OESO-directeur Educatie en Vaardigheden  
   

Hierna volgt een plenaire discussie tussen deelnemers, die gefaciliteerd wordt door de moderator. De discussies worden geleid aan de hand van volgende vragen:

 • Hoe ondersteunt het onderwijssysteem in uw land de meest kwetsbare groepen in de samenleving?
 • Hebben volwassenen die kwetsbaar zijn voor veranderende economieën en samenlevingen en nog niet deelnemen aan leren (bijvoorbeeld laagopgeleide werknemers, werkzoekenden, inactieven), toegang tot voldoende informatie en begeleiding over levenslang leren, evenals toegankelijke leermogelijkheden?
 • Hoe werkt uw land samen met belanghebbenden (bijvoorbeeld op lokaal niveau) om de deelname van kwetsbare volwassenen aan onderwijs en training te bevorderen en te ondersteunen?

17:00 – 17:30

Ministers en hoofden van delegaties delen hun laatste ideeën tijdens een tour de table

Hierna volgen de slotverklaringen van:

 • Pierre-Yves Jeholet, Minister-president van de Franse gemeenschap, bevoegd voor Internationale Relaties, Sport en Volwassenenonderwijs
 • Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn
 • Yoshiki Takeuchi, Vice-secretaris-generaal van de OESO

17:30 – ...