Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Skills for the future: Building bridges to new opportunities

Opleidingen voor en door de sector

Georganiseerd door Wallonië

BESCHRIJVING

De delegatie zal een bezoek brengen aan het ‘aptaskil’ opleidingscentrum in Seneffe. Dit competentiecentrum richt zich op de productie, chemische, farmaceutische en biotechnologische industrieën. De competentiecentra fungeren als echte ‘expertise hubs’ die zich inzetten voor de opleiding van de arbeidskrachten van de toekomst. Dankzij hun geavanceerde infrastructuur en verankering in economische ontwikkelingsclusters zijn de centra in staat om ‘levenslang leren’ te faciliteren. Tegelijkertijd informeren en sensibiliseren ze hun doelgroepen (werknemers, werkzoekenden en jongeren) en dragen ze actief bij aan het versterken van het concurrentievermogen van bedrijven.

PRIMAIRE DOELSTELLING

Het onderwerp van dit bezoek sluit aan bij het tweede thema van de Skills Summit, namelijk ‘Leer- en loopbaantrajecten creëren die leiden tot nieuwe kansen’. Het doel is om de leertrajecten te belichten die door diverse Waalse actoren worden aangeboden aan de publieke doelgroep (jonge mensen, ongeacht of ze nu bijna aan het werk gaan of er nog ver vanaf staan). Deze leertrajecten, waarin vaardigheden worden verworven, ontwikkeld, versterkt en zelfs verbeterd, zullen worden geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden van samenwerkingen tussen de Waalse actoren.

Daarnaast zal de rondleiding bij aptaskil zich concentreren op de twee verschillende aspecten van haar dienstenaanbod. De eerste focus ligt op de opleidingsmogelijkheden zelf die gericht zijn op de productie, chemische, farmaceutische en biotechnologische sectoren. In de tweede plaats zal er ook aandacht worden besteed aan de sensibiliseringsacties gericht op jonge mensen. Het doel is om door middel van boeiende ‘ontdekkingsactiviteiten’ de verscheidenheid aan keuzes en roepingen in wetenschappelijke en technische beroepen (STEM) te bevorderen en aan te moedigen. Immers, de jongeren van vandaag zijn de werknemers van de toekomst. Ten slotte komt ook de rol van de sectorale sociale partners bij de ontwikkeling van het opleidingsaanbod enerzijds, en het beheer van het centrum anderzijds aan bod tijdens de presentatie.

Agenda

Praktische info