Zoek
Sluit dit zoekvak.

Skills for the future: Building bridges to new opportunities

Partnerschappen voor de twin transitie

Georganiseerd door het Vlaams Departement Werk & Sociale Economie

LOCATIEBESCHRIJVING

Verscheidene Vlaamse sectoren hebben prognoses over hun sectorale vaardigheden en competenties via de SCOPE-oproep van ESF-Vlaanderen uitgevoerd. Vervolgens hebben veel van deze sectoren, op basis van die prognoses, ‘opleidingen van de toekomst’ ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van die nieuwe trainingsprogramma’s gaan verschillende belanghebbenden een partnerschap aan waarbij elke partij haar kennis en expertise zal inzetten om die nieuwe opleidingen te creëren. U kan enkele van deze partnerschappen ontdekken in Green Energy Park, gelegen in het Researchpark te Zellik.

Green Energy Park is één van de organisaties die deel uitmaakt van het ‘Energie’ partnerschap en beschikt over een smart village lab. In samenwerking met diverse universiteiten, industrieën, bedrijven en scholen worden er nieuwe technologieën getest, trainingen aangeboden en stimuleren ze bewustzijn omtrent groene energie. Tijdens de rondleiding leer je over het ontstaan van Green Energy Park en de ontwikkeling van de opleidingen binnen het partnerschap.

Daarnaast krijg je ook de gelegenheid om het ‘green data center’ – dat momenteel nog in aanbouw is – te bezoeken. Dit groene datacenter is voortgekomen uit een samenwerking tussen universiteiten en particuliere investeerders en zal een circulair en duurzaam karakter hebben. Het maakt gebruik van innovatieve technologieën, zoals waterstof en verwarmingssystemen voor aangrenzende gebouwen. Het is een unieke kans om het datacenter van binnenuit te bezichtigen, vlak voor de voltooiing van de bouw. Je zal niet alleen meer inzicht krijgen over het doel van het centrum, maar je leert ook alles over de geavanceerde technologieën die er worden gebruikt.

Ter afsluiting zal ook het ‘Drones partnerschap’ aanwezig zijn om hun toekomstvisie op drone-technologie voor te stellen. Noordzee Drones, Europees leider in drone-training, en Buildwise, een innovatieve speler binnen de bouwsector, tonen hoe drone-technologie kan worden ingezet voor uiteenlopende uitdagingen. Daarbij zal Noordzee Drones uitgebreid ingaan op het veelzijdige gebruik van drones in de landbouw, offshore windparken en andere sectoren, terwijl ze tegelijk een boeiende drone-show opvoeren. Buildwise vormt de perfecte aanvulling en zal zich toespitsen op concrete voorbeelden van drone-technologie in de bouwsector. Denk daarbij aan de inspectie van moeilijk bereikbare elementen, volumeberekeningen, 3D-modellering van bestaande gebouwen, thermische inspectie, enz. Daarnaast licht Buildwise ook toe hoe ze nieuwe trainingen ontwikkelen en samenwerken binnen hun partnerschap. Deelnemers die graag zelf eens de touwtjes in handen willen hebben, krijgen ook de kans om zelf een drone te besturen.

Primaire doelstelling

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod daarop beter af te stemmen, is het essentieel om gericht te focussen op competenties en vaardigheden. Om effectief te kunnen reageren op veranderingen is het belangrijk om in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn, en vervolgens de nodige acties te ondernemen met alle relevante partners.

Dit bezoek is gelinkt aan de sessie ‘Een visie ontwikkelen over de toekomstige vaardigheidsbehoeften’ op dag twee van het evenement. Je krijgt tijdens dit bezoek meer inzicht in het Vlaamse beleid rond vaardigheidsprognoses en we demonstreren tevens hoe dit beleid wordt geïmplementeerd en hoe nieuwe opleidingen tot stand komen.

Aangezien de ‘twin transition’ een centraal thema is tijdens de Skills Summit, ligt onze focus op groene en drone-technologieën. Deze demonstraties bieden inzicht in de volledige levenscyclus: van het aanpakken van vaardigheidstekorten tot aan de nieuwe opleidingen die specifiek zijn afgestemd op die nieuwe vaardigheden.

Agenda

Praktische info